Referansar  
Tvildemoen Barnehage 2016
Hyttetomter Oldesåsen 2015
Voss Energi Kabelgrøft 2015
Oppheim VA 2008
Vestre Vangen 2007/2008
Driftsbygning Haugo, vår 2007
Meland Kommune 2007
Opkvitne Camping 2006-2007
Voss Kommune 2004-2006
Meland Kommune 2003
Voss Fjellandsby 2002-2006
Voss Fjellheisar 2000
 

Meland Kommune 2003

Ny vassledning frå Husebø mot Skjelanger Januar-Mars 2003
Kontraktsum: 1 678 648,- inkl.mva.
 
Grøfte- og ledningsarbeider for vannledning fra Husebø 1063 meter mot Skjelanger, med tilknytning til eksisterende ledning på Husebø. Tilknyting av private stikkledninger, leveranse og montering av 10 stk. vannkummer med armatur.
 
Sammankobling Rossland vassverk trinn 2 April-Juni 2003
Kontraktsum: 1 038 877,- inkl.mva.
 
Videreføring og samankobling av vannledning ca. 350 meter til Rossland vassverk. For det meste sprenging av fjell for grøfting dei fyrste 250 meterane.
 
Mars 2003
 
08.April 2003


Meland Kommune 2003

Ny vassledning frå Husebø mot Skjelanger Januar-Mars 2003
Kontraktsum: 1 678 648,- inkl.mva.
 
Grøfte- og ledningsarbeider for vannledning fra Husebø 1063 meter mot Skjelanger, med tilknytning til eksisterende ledning på Husebø. Tilknyting av private stikkledninger, leveranse og montering av 10 stk. vannkummer med armatur.
 
Sammankobling Rossland vassverk trinn 2 April-Juni 2003
Kontraktsum: 1 038 877,- inkl.mva.
 
Videreføring og samankobling av vannledning ca. 350 meter til Rossland vassverk. For det meste sprenging av fjell for grøfting dei fyrste 250 meterane.
 
Mars 2003
 
08.April 2003
  Voss Maskinstasjon AS
|

Brynaskogen 16
|
5705 VOSS

Tlf: 977 07 060
|

Fax: 56 51 80 95
|

post@vossmaskin.no
 
        Rediger